Adatvédelem

Adatkezelési Nyilatkozat

A Kogép Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszerből. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Cookie-k használata

A Honlap böngészése során technikai információkat rögzít a rendszer (például log fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Az adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megadott személyes információkkal. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie alapján azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználónak engedélyeztetni kell az úgynevezett cookie-kat. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. A cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Adatkezelés

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják fel.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy garantálja a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Hírlevél

Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre kattintással.